Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fąfara Optyk de Luxe s.c. z siedzibą we Myślenicach (32-400) przy ul. Słowackiego 24, zwany dalej: Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest sprzedaż towarów lub usług oraz ustalenie, dochodzenie i ochrona wzajemnych roszczeń w relacjach handlowych.

Dane te mogą być udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w celu realizacji sprzedaży zamówionego towaru lub wykonania usługi.

Podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

  • wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w celu sporządzenia oferty i ewentualnego zawarcia umowy na wykonanie usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji, a także ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń;
  • przepisy prawa podatkowego oraz konsumenckiego – w przypadku dokonania przez Panią/Pana zakupów naszych towarów (usług) lub złożenie zamówienia na towary (usługi) – art. 6 ust. 1, lit. b) i c) RODO.

Czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych jest niezbędne do wykonania zleconej usługi, zakupu dokonywanego poprzez sklep internetowy oraz w przypadku konieczności wystawienia faktury.

Państwa prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • Profilowanie danych
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, upływu terminu wzajemnych roszczeń lub upływu terminów wynikających z innych przepisów prawa, jednakże nie dłużej niż do zakończenia działalności przez Administratora.